Phạm Ngọc Ánh 2020
Phạm Ngọc Ánh 2020

Xin chào! Mình là Phạm Ngọc Ánh

Ánh đam mê kinh doanh và Marketing online. Mình tạo blog này nhằm chia sẻ kinh nghiệm về của mình khi thực hiện các dự án kinh doanh cá nhân.