Phạm Ngọc Ánh

Phạm Ngọc Ánh

Xin chào! Mình là Phạm Ngọc Ánh

Ánh đam mê kinh doanh và Marketing online. Mình tạo blog này nhằm chia sẻ kinh nghiệm về của mình khi thực hiện các dự án kinh doanh cá nhân.

Bài viết gần đây