Cách kháng nghị các vấn đề Facebook

Điều quan trọng là cách kháng nghị của bạn phải đưa ra những thông tin chứng minh bạn không vi phạm chính sách của Facebook. Việc vô hiệu hóa tài khoản là do hệ thống của Facebook, chính vì thế luôn có thể xảy ra nhầm lẫn.

Cách kháng Fanpage bị hạn chế hoặc hủy đăng

Link kháng trang bị hủy đăng: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583

Dear facebook
I’m the owner of this page (ID:xxxx). Recently I found that my page was unpublished, I don’t know the reason why.
I’ve been advertising my page by using my credit card and build high quality content (you can check the history).
I think I’m not going against facebook’s policy, please help review my case.I’ll look forward to having your reply.
Best Regards

Trang bị hạn chế quảng cáo thì nội dung thay đổi lại chút

Dear facebook
I’m the owner of this page (ID:xxxx). Recently I found that my page isn’t allowed to advertise, I don’t know the reason why.
I’ve been advertising my page by using my credit card and build high quality content (you can check the history).
I think I’m not going against facebook’s policy, please help review my case.I’ll look forward to having your reply.
Best Regards

Cách kháng tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa (vhh)

My ads account ID: xxx currently under Disabled Ad.
I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy.
Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted.
Thank you.

Cách kháng các vấn đề về thanh toán facebook

Link kháng thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667?ref=4

Giải quyết các vấn đề về phương thức thanh toán, các khoản thanh toán không thành công,

Cách kháng nghị tài khoản doanh nghiệp (BM) bị hạn chế

Link kháng bm: https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Nội dung kháng nghị

Dear facebook
I’m the owner of this business (ID:xxxx). Recently I found that my business isn’t allowed to advertise, I don’t know the reason why.
I’ve been advertising my page by using my credit card and build high quality content (you can check the history).
I think I’m not going against facebook’s policy, please help review my case.I’ll look forward to having your reply.
Best Regards

Chúc các bạn may mắn!

Nếu cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì về quảng cáo Facebook, có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 093.188.7903