Chuyên mục
Facebook Marketing Facebook Ads

Khắc phục tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa

Bạn vừa tạo tài khoản vẫn chưa chạy quảng cáo hay vẫn đang chạy bình thường thì nhận được thông báo tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa. Không thể chạy quảng cáo thì việc bán hàng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hãy sử dụng ngay Dịch vụ mở khóa tài khoản quảng […]