Chuyên mục
Facebook Marketing

Cách thêm quản trị viên (admin) cho fanpage trên điện thoại

Hướng dẫn chi tiết cách thêm quản trị viên (admin) cho fanpage facebook trên điện thoại mới nhất. Bằng cách này bạn cũng có thể thêm biên tập viên cho trang