Chuyên mục
Facebook Marketing Facebook Ads

Bắn reach là gì? Tại sao quảng cáo không hiệu quả.

Nhiều anh em quảng cáo facebook gần đây không hiệu quả. Nguyên nhân là có nhiều page sử dụng thủ thuật băn reach, cùng tìm hiểu bắn reach là gì?