Dịch vụ xác minh tích xanh Facebook Cá nhân và Doanh nghiệp

Xác minh tích xanh Facebook là mong muốn của nhiều cá nhân và doanh nghiệp tuy nhiên tính năng này không dành cho tất cả mọi người. Tích xanh (Huy hiệu đã xác minh) là biểu tượng nhỏ màu xanh hiển thị bên cạnh tên tài khoản hoặc Trang Facebook trong phần tìm kiếm và