Chuyên mục
Google Ads

[Tút Google ads] Tự tạo Coupon Google ads Miễn Phí

Coupon Google ads hay mã giảm giá thường được sử dụng rất phổ biến. Bạn có thể sử dụng những mã này để giảm chi phí quảng cáo và marketing. Google ads có một chính sách cho các Partner (Đại lý) nhằm thu hút khách hàng là tặng họ Coupon để khuyến kích chi tiêu […]