Chuyên mục
Facebook Marketing

Cách thêm quản trị viên (admin) cho fanpage trên điện thoại

Hướng dẫn chi tiết cách thêm quản trị viên (admin) cho fanpage facebook trên điện thoại mới nhất. Bằng cách này bạn cũng có thể thêm biên tập viên cho trang

Chuyên mục
Facebook Marketing

Thêm quản trị viên, biên tập viên cho Fanpage

Trình quản lý doanh nghiệp của facebook giúp bạn dễ dàng thêm quản trị viên, biên tập viên cho fanpage